Forside         Profil      Priser     

 

 

Skitsepakker.

Et skitseforslag er et godt grundlag for at vurdere, hvordan jeres projekt kan komme til at se ud og kan bruges som udgangspunkt for tegninger til byggesagsbehandling og håndværkere.

Skitsepakken består af: 

  1. 1 stk. grundplan 1:100. Groft målsat med overordnede mål.

  2. 4 stk. facadeopstalter 1:100

  3. 4 stk. 3D billeder af skitseforslagene. (Se nedenstående eksempel)

  4. Et skøn over projektets økonomi.

Skønnet over projektets økonomi er mit bedste skøn baseret på kvadratmeterpriser, før mange beslutninger, der påvirker projektets økonomi, er truffet. For eksempel vil byggeomkostningerne først kunne beregnes nøjagtigt, når der er lavet aftaler med håndværkere og leverandører. Den endelige pris afhænger også meget af, hvilke valg I gør med hensyn til kvalitet og omfang af køkken- og badinventar.

Fremgangsmåde:

  1. Vi holder et møde hjemme hos jer, snakker om jeres byggeprojekt og hvilke behov og drømme, det skal opfylde. Mødet varer ca. 2 timer.

  2. På basis af mødet udarbejder jeg et skitseforslag med 3D visualisering til jer.

  3. Forslaget gennemgås og eventuelle rettelser aftales løbende i projektet. I vil få de første udkast tilsendt pr. e-mail i PDF-format, så I har mulighed for at kritisere og komme med idéer undervejs.

  4. I kan få det færdige skitseforslag tilsendt både som papirtegning og på CD.

Forudsætninger:

Ved tilbygning skal I på forhånd have:

  • Målsatte tegninger af eksisterende bygninger og installationer og grunden (kan ofte fås på kommunen)

  • BBR udskrift

Eventuelle ekstraydelser, som ikke indgår i pakkeprisen .
Forundersøgelser vedrørende bestemmelser i tinglyste servitutter, lokalplan eller byplanvedtægt, der enten skærper eller lemper kravene til for eksempel byggeriets placering på grunden. 

Ekstraydelser faktureres med 350,00 kr + moms pr. time.


PRIS
Skitsepakke 1

Tilbygninger 1-plan

0-70 m2

6000,00 kr. + moms.

Skitsepakke 2

Tilbygninger 1-plan

70-100 m2

8000,00 kr. + moms.

Skitsepakke 3

Parcelhuse 1-plan       

100-150 m2     

7000,00 kr. + moms.

Skitsepakke 4      

Parcelhuse 1-plan       

150-200 m2      

9000,00 kr. + moms.

Skitsepakke 5       

Parcelhuse 1½-plan     

150-200 m2    

11000,00 kr. + moms.

Inkl. kørsel indtil 30 km fra Viborg.

Til toppen af siden